Học viện Phong thủy Ngũ hành

Dựng xây Tương lai cùng bạn

Học viện Phong thủy Ngũ hành

Chuyên gia đầu ngành giúp bạn đo đạc khảo sát, phân tích cát hung vượng suy, xem xét bố trí đảm bảo vượng sơn vượng hướng
vượng nhân đinh. Sống trong môi trường vượng địa, mang lại sức khỏe, may mắn, thuận lợi và sự giàu có

Ước lượng dự án và mời chuyên gia

Thực tế

Kiểm tra địa khí tận chân công trình

Điều mà không bất cứ nơi nào làm được. Chỉ có tại Học viện Phong thủy Ngũ hành, công trình của bạn có chuyên gia đến tận nơi khảo sát đo đạc bằng máy móc hiện đại.

1 +
Dự án
1 +
Nhà dân
1 +
Năm kinh nghiệm
IMG_3257

Dịch vụ

Đảm bảo trường khí cân bằng, hài hòa. Phát huy nơi vượng địa

Khảo sát

Địa khí, âm khí, mồ mả,...

Kiểm tra

Trường khí, tọa hướng

Đánh giá

Sát khí, hình thế, địa hình

Tính toán

Sơ đồ sao, cung tốt xấu

Phân tích

Hóa giải, cải thiện

Nghiệm thu

Thẩm định, kiểm tra hóa giải

Dự án đã tư vấn

All projects made with Builder

Processing facilities

We don’t provide you building design without researching. We have a research building facility for your designs. 

Lucrative Designs

We have more than 100+ designs included in our design book and everyday new design is created by our designers. 

Expert Builders

All of our builders are fully experienced and there is no chance of errors as the whole project is managed by project managers. 

Our clients

Thanks to all of our valuable clients

Some people think that the truth can hidden with little cover-up and decoration. But as time goes by, what is true is revealed, and what is fake fades away

Some people think that the truth can hidden with little cover-up and decoration. But as time goes by, what is true is revealed, and what is fake fades away

pexels-linkedin-sales-navigator-2182970

Quote

Stay in touch

We have got the best Quote for you, before you choose check once. 

We have got the best pricing for you. Before you leave our site request for a quote. I bet you will get the best pricing from all the other websites.